Recht van retour


Recht van retour

De klant heeft het recht om de ontvangen goederen binnen 14 dagen aan Kesseler strandartikelen te retourneren, onder navolgende voorwaarden:

  • Wanneer de klant zich beroept op het recht van retour, heeft hij/zij het recht op volledige terugbetaling van het aankoopbedrag. En onder “volledige” terugbetaling vallen ook de bezorgkosten, administratiekosten en dergelijke die de klant bij de bestelling heeft betaald.De verzendkosten van het terugsturen van het product zijn voor rekening van de klant.
  • De retourzending dient altijd van tevoren per e-mail te worden aangemeld.
  • De retourgezonde artikelen dienen uitdrukkelijk ongebruikt en onbeschadigd in de originele verpakking, deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te worden teruggestuurd, vergezeld van (een kopie van) de factuur.  
  • Deze teruggavengarantie vervalt indien de klant niet aan de betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan.